Har du frågor eller vill anmäla ditt barn kan du kontakta  Maria Nordenback-Kress  på:   maria.nordenback-kress@malarokyrkan.se  eller  Mobil: 070-885 29 93‬

Har du frågor eller vill anmäla ditt barn kan du kontakta Maria Nordenback-Kress på:

maria.nordenback-kress@malarokyrkan.se eller Mobil: 070-885 29 93‬