Under våren 2019 hade Mälarökyrkan två körer. Mälarökids för åldrarna 7-9 år och Youngvoices från 9år och uppåt. Tyvärr har vi just nu ingen körledare men om möjligt startar vi upp den yngre kören, Mälarökids så fort som vi hittar ledare.