Friskvård i relationen storbild 2019.jpg

DEN LIVSLÅNGA KÄRLEKEN FINNS INOM RÄCKHÅLL!

MICKE GUNNARDO FÖRELÄSER OM KONSTEN ATT HÅLLA KÄRLEKEN LEVANDE I BÅDE MED- OCH MOTGÅNG.

   Minns ni dagen då ni sa ja till varandra? Tiden går fort och de ambitioner man från början hade med parrelationen kan vara svåra att leva upp till.

Livet tillsammans kan vara fantastiskt! Trots det slutar många förhållanden i slentrian och/eller separation. 

  Med erfarenheter från både sitt eget äktenskap och från många av de           samtal han haft med par försöker Micke besvara frågan: Vad behövs i en kärleksrelation som håller i både med- och motgång?

Dagen innehåller både föreläsningar men också praktiskt övningar och konkreta frågor att jobba med som par.

Micke är skolkurator, parvägledare och en ofta anlitad föreläsare. Han har i över 20 år arbetat med relationer i par och familjer, i egen verksamhet sedan 2006. Han kommer att dela allvarliga och roliga exempel från verkliga livet.  Micke är 50 år, gift med Christin sedan 23 år och har 5  barn.

Läs mer om Micke på: www.relationsfirman.se

ANMÄLAN TILL: info@malarokyrkan.se