INFINITY varje fredag

På fredagarna träffas INFINITY i Mälarökyrkans källare från kl 20.00-21.00. INFINITY riktar sig till dom som går i årskurs 5-9.

Vårt uppdrag är att skapa en rolig miljö där man kan lära sig handskas med livet ur ett kristet perspektiv och skapa långvariga vänskapsband som ett stöd för livet. Vi har kul ihop, leker, spelar spel, äter något gott och har en kort andakt. Ibland gör vi roliga utflykter till exempel till ett äventyrsbad eller en bowlinghall.

Vi erbjuder en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Vi tror att barnen har en särskild plats i Guds hjärta.

Jesus står på barnens sida – det vill vi också göra!

Yolo varje fredag

På fredagarna träffas YOLO som riktar sig till barn mellan årskurs 3-4 i Mälarökyrkans källare mellan kl 18.30-19.45.

Vårt uppdrag är att skapa en rolig miljö där man kan lära sig handskas med livet ur ett kristet perspektiv och skapa långvariga vänskapsband som ett stöd för livet. Vi har kul ihop, leker, spelar spel, äter något gott och har en kort andakt. Ibland gör vi roliga utflykter till exempel till ett äventyrsbad eller en bowlinghall.

Vi erbjuder en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Vi tror att barnen har en särskild plats i Guds hjärta.

Jesus står på barnens sida – det vill vi också göra!

Med hjärta för världen

Mälarökyrkan är en del av Filadelfiaförsamlingen Stockholm. På många olika sätt försöker vi inom storförsamlingen samverka kring mission. Vi har en gemensam vision och träffas återkommande för att samordna gemensamma projekt och informera om olika processer för att på bästa sätt förverkliga vår vision.

VISION

Lukas 4:18-19

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

 

Vi ber om Guds ledning och den helige Andes kraft att möta människors behov oavsett bakgrund och tro, överallt i världen dit Gud leder oss. Vi predikar evangelium och tränar människor i lärjungaskap och ledarskap för att betjäna både församling och samhälle. Vi samverkar med lokala församlingar, och där det inte finns församlingar grundar vi nya.

MÅLSÄTTNING

Missionsarbetet ska på olika sätt påverka oss som lokal församling. Mission handlar om att få del av Guds hjärta för världen så att vi blir delaktiga i Guds mission. Vi vill dela med oss av det vi fått till andra och på samma sätt vill vi lära oss från andras erfarenheter.

PROJEKT

En av de spännande projekt Mälarökyrkan får vara med i är att bygga upp en praktisk eftergymnasial skola (PIS, Polytechnic Institute of Shinyanga)  i Tanzania, Shinyanga.  Många har enbart grundskola utan någon praktisk utbildning och har därför svårt att få jobb. PIS är en etablerad skolform och skolan är registrerad hos den Tanzanianska staten. Detta projekt gör vi på initiativ av och tillsammans med en den lokala pingstförsamlingen i Shinyanga och FPCT (Tanzanias Pingströrelse). På dessa bilder ser ni huvudbyggnaden med klassrum och kontor. Vidare den andra byggnaden som är under uppförande där det kommer att bli fler klassrum och även internatboende. I dagläget (sommaren 2018) är det ca. 270 elever inskrivna och skolan är i en stark tillväxt. Det spännande med detta projekt är att den lokala församlingen är självgående i byggande och drift. Tillsammans med den lokala församlingen bekostar vi byggandet men de löpande kostnaderna täcks genom skolavgifter.

Shinyanga 2018-1.jpg
Shinyanga 2018-3.jpg

Konfirmationsundervisning

Varje år erbjuder vi tillsammans med Filadelfiakyrkan Stockholm konfa. Konfirmation handlar om att den som går årskurs 8 under ett läsår erbjuds möjlighet att bekräfta och upptäcka sin tro. När man gått konfa Ekerö ska du ha fått:

Kunskap om kristen tro
Nya vänner
Minnen för livet
Erfarenhet av kristen tro
Vi startar Konfa onsdag 3 oktober.

Klicka HÄR för att ta kontakt.

Café Udda

Varannan fredag udda veckor håller Mälarökyrkan öppet för ungdomar mellan 15 och 23 år. Här kan man hänga med kompisar, få nya vänner, spela spel och delta i olika aktiviteter, ha samtal om livet eller bara fika och ta det lugnt efter en hektisk vecka. Café Udda är självklart alkohol- och drogfritt. 

Ansvariga: Pelle Nyström och Martin Josefsson

Sjung med Birka gospel

Birka Gospel välkomnar alla som gillar att sjunga! Vi övar på måndagar kl 19.00-21.00. Vi medverkar i gudstjänster, konserter, kördagar med mera. Kören leds av Pernilla Thörewik & Jenny Alfvén.

Ansvarig: Pernilla Thörewik, tel 070–473 04 10, pernilla.thorewik@malarokyrkan.se

SOCIAL            

SPRÅKCAFÉ

Varje onsdag 16–18 är det språkcafé i Mälarökyrkans café. Infödda svenskar och nyanlända möts kring fikaborden och i samvaron som uppstår utvecklas såväl kunskaper i svenska språket som kulturförståelse och vänskap. Vi bjuder på fikat.

Ansvariga: Monica Magnusson, tel ‭070-332 62 45 & Febe Eriksson, tel 070–855 77 31


Café Mälarö

En tisdag i månaden bjuder Mälarökyrkan in till café för personer med funktionsvariation. Vi bjuder på fika, gemenskap och allsång.

Vi tror att alla människor har lika värde i Guds ögon. Mälarökyrkan har tillsammans med Ekerö pastorat under många år samarbetat med samlingar för personer med olika funktionsvariationer. Det är främst de som bor på kommunens olika gruppboenden. En gång i månaden träffas vi för att fika, umgås och sjunga tillsammans.


Fängelsemission

Varannan onsdagskväll åker en besöksgrupp från Mälarökyrkan till Svartsjöanstalten där de träffar de intagna. Det bjuds på fika, samtal och ibland något musikinslag. Mälarökyrkans fängelsearbete är Sveriges äldsta fängelsemission.

Ansvarig: Thell Lindskog, tel 070-842 02 26


Support

På Support sätter vi behövande människor i kontakt med medlemmar i vår kyrka som kan hjälpa till med social support. Det kan handla om stöd och rådgivning i olika samhällsfrågor eller kontakt med myndigheter, en viktig funktion i sammanhang av integration.

SECOND HAND
 

Kyrkornas Second Hand i Troxhammar är ett samarbete mellan Mälarökyrkan och Svenska kyrkans församlingar på Ekerö och Färingsö. Butiken drivs i samarbete med PMU Interlife. Överskottet fördelas mellan olika biståndsprojekt i världen och ger bland annat stöd till Panzisjukhuset i DR Kongo. Kyrkornas Second Hand drivs med hjälp av ett stort antal volontärer.

Second Hand-butiken har öppet på tisdagar kl 13.00–19.30 och på lördagar l 10.00–14.00.

Inlämning av gåvor kan ske tisdagar kl. 13.00–19.30 och lördagar kl. 10.00–14.00. 

Besök gärna www.kyrkornassecondhandekero.se

ALPHA - en grundkurs om kristen tro

“Nyfikenhet finns inte bara hos forskare och Nobelpristagare som Albert Einstein – utan det finns hos varje människa. Då och då behöver vi ta vår nyfikenhet på allvar och ställa de stora frågorna: hur hänger den här tillvaron samman, vad är meningen med mitt liv, finns Gud? Det får du göra under den här kursen.”

När är det? 
Nästa Alphakurs startar tisdag 5 februari 2019 kl 18.30

Vart ses vi?
Vi ses i Mälarökyrkans café, Mälarö torg 12.

Behöver jag ha några förkunskaper?

Absolut inte. Alphakursen är öppen för alla, oavsett bakgrund och kunskap. Alla är precis lika välkomna! 

Får jag bjuda med en vän? 
Självklart! Du får mer än gärna bjuda med en vän. 

Vad kostar det? 
Kursen kostar 300 kr, ett självkostnadspris för middagarna som serveras. Betalas till Mälarökyrkan. Enklast genom att SWISHA till 123 105 38 75

Hur gammal behöver jag vara?
18 år. 

Varmt, varmt välkommen! Vi ser fram emot att träffa dig!

 Har du frågor eller vill anmäla ditt barn kan du kontakta  Maria Nordenback-Kress  på:   maria.nordenback-kress@malarokyrkan.se  eller  Mobil: 070-885 29 93‬

Har du frågor eller vill anmäla ditt barn kan du kontakta Maria Nordenback-Kress på:

maria.nordenback-kress@malarokyrkan.se eller Mobil: 070-885 29 93‬